ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΑΦΝΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΑΦΝΗ. αποτελεί εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων" με συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης και επιμόρφωσης των ωφελουμένων. Το Κ.Ε.Κ. ΔΑΦΝΗ είναι μη κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της μη τυπικής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδρύθηκε από μια ομάδα επιστημόνων και επαγγελματιών του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης και της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό επίπεδο (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας )

Δραστηριότητα του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΑΦΝΗ