ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

 1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, έως 35 ετών
  Ενημερωτικό Έντυπο
 2. Διετές Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση των ανέργων και ειδικά των νέων
  Ενημερωτικό Έντυπο
 3. Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας στον Πολιτισμό για νέους
  Ενημερωτικό Έντυπο
 4. Ειδικό Βοήθημα Μετά Από Τρίμηνη Παραμονή Στα Μητρώα του ΟΑΕΔ
  Ενημερωτικό Έντυπο
 5. Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο
  Ενημερωτικό Έντυπο
 6. Πρόγραμμα επιχορήγησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣEπ)
  Ενημερωτικό Έντυπο
 7. Πρόγραμμα «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Health Voucher)»
  Ενημερωτικό Έντυπο
 8. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»
  Ενημερωτικό Έντυπο
 9. Πρόγραμμα Καταβολής Επιδόματος Σε Μακροχρόνια Άνεργους
  Ενημερωτικό Έντυπο
 10. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης
  Ενημερωτικό Έντυπο
 11. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών
  Ενημερωτικό Έντυπο
 12. Προδημοσίευση προγράμματος «Στήριξης της γυναικείας απασχόλησης»
  Ενημερωτικό Έντυπο
 13. Προδημοσίευση προγράμματος «Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας»
  Ενημερωτικό Έντυπο
 14. Προδημοσίευση προγράμματος «LEADER»
  Ενημερωτικό Έντυπο