ΟΔΗΓΙΕΣ

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα;
Για την υποβολή συμμετοχής στο Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών εντός της προθεσμίας που έχει εξαγγείλει η αναπτυξιακή Σύμπραξη "Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων":
" Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
" Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
" Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
" Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής από τον Δήμο
" Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση
" Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
" Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ότι ο υποψήφιος ανήκει σε μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες κατηγορίες Ομάδων (για λεπτομέρειες επικοινωνείτε με το γραφείο ενημέρωσης)

Προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν):
" Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών
" Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης

Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσω για να ενταχθώ στο Πρόγραμμα;
ΒΗΜΑ 1. Ενημερώνεσαι για του στόχους και τις δράσεις του Προγράμματος.
ΒΗΜΑ 2. Αν σε ενδιαφέρει και ανήκεις στην ομάδα - στόχο, δηλαδή είσαι άνεργος εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή νέος επιστήμονας (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) που πληρεί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην υπ' αριθμ. πρωτ. 1155 (κωδικός πρόσκλησης 076601) πρόσκληση της ΕΔΑ/ ΠΔΕ, άνω των 18 ετών με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, έρχεσαι στο Γραφείο Ενημέρωσης να παραλάβεις την αίτηση συμμετοχής και να σου εξηγήσουμε την διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
ΒΗΜΑ 3. Συγκεντρώνεις τα δικαιολογητικά και συμπληρώνεις την αίτηση. Αν δεν μπορείς, θα το κάνουμε εμείς για εσένα.
ΒΗΜΑ 4. Καταθέτεις τα δικαιολογητικά και την αίτηση συμμετοχής στο Γραφείο Ενημέρωσης εντός της προθεσμίας που έχει εξαγγείλει η αναπτυξιακή Σύμπραξη "Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων".
ΒΗΜΑ 5. Όταν επικοινωνήσουμε μαζί σου, έρχεσαι στο προκαθορισμένο μας ραντεβού να κάνουμε μία σύντομη συζήτηση για εσένα, τα ενδιαφέροντά σου και τους στόχους σου. Στο ραντεβού μας θα συμπληρώσεις ορισμένα πολύ απλά ερωτηματολόγια.
ΒΗΜΑ 6. Αν είσαι ένας από τους 80 που τελικά θα επιλεγούν θα σε ενημερώσουμε τηλεφωνικά πότε ξεκινάς να συμμετέχεις στις Δράσεις της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων" (κατάρτιση - επιμόρφωση, κ.λπ.)