ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ποιά είναι η διαδικασία επιλογής;
Όλοι οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση συμμετοχής την οποία προμηθεύονται είτε ηλεκτρονικά είτε από το Γραφείο Ενημέρωσης. Την αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα καταθέτουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στο Γραφείο Ενημέρωσης της "Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων". Στη συνέχεια όλοι οι υποψήφιοι ειδοποιούνται τηλεφωνικά και λαμβάνουν μέρος σε σύντομη συζήτηση - συνέντευξη με τους συνεργάτες της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Στην συνέντευξη αξιολογούνται χαρακτηριστικά όπως η επικοινωνία, η παρουσία, η εμφάνιση, η συμπεριφορά, η ευστροφία, η υπευθυνότητα, η εργατικότητα, οι επαγγελματικοί στόχοι, το ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα κ.λπ. Μετά την συνέντευξη συμπληρώνεται από κάθε υποψήφιο ειδικό ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της προσωπικότητας, των δεξιοτήτων (λεκτική ικανότητα και κατανόηση κειμένου, αριθμητικός και αναλυτικός συλλογισμός, χωροχρονική αντίληψη) και των ενδιαφερόντων του. Στη συνέχεια, τα παραπάνω κριτήρια αξιολογούνται κατάλληλα και προκύπτει μία τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο. Στο Πρόγραμμα τελικά συμμετέχουν οι 80 υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες.