ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Ποιά είναι τα οφέλη για τους ωφελούμενους που τελικά θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;
Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα είναι σημαντικά. Θα έχουν την ευκαιρία:
" να εκπαιδευθούν και να καταρτιστούν είτε στην "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ" είτε στο "ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ",
" να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες συναφείς με τα ενδιαφέροντά τους,
" να πιστοποιηθούν για αυτές τους τις γνώσεις και τις δεξιότητες,
" να καταλάβουν τις δυνατότητες και τα προσόντα τους,
" να αποκτήσουν επαγγελματική συνείδηση,
" να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο,
" να προσπαθήσουν για την βελτίωση της θέσης τους,
" να συνομιλήσουν με ειδικούς οι οποίοι θα τους υποστηρίξουν σε όλα τα στάδια ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας,
" να ενημερωθούν για την κατάσταση της τοπικής οικονομίας και ενδεχόμενες ευκαιρίες,
" να ενημερωθούν για τα στάδια ίδρυσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης,
" να πληροφορηθούν για τις επιδοτήσεις και τα προγράμματα ενίσχυσης,
" να συνομιλήσουν με ανθρώπους της τοπικής αγοράς και επιχειρηματίες,
" να συνομιλήσουν με συλλογικούς και τοπικούς φορείς,
" να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ως ισότιμα μέλη,
" να απασχοληθούν στους τομείς που τους ενδιαφέρουν.