ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Β.Π & Δ.Ε.)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος αποτελεί εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων" παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη /mentoring στους εργοδότες. Η πολυετής ενασχόληση του συνδέσμου με το χώρο των επιχειρήσεων αποτελεί εγγύηση για την επιτυχή ανταπόκριση του στις δράσεις που έχει αναλάβει βάση του προγράμματος.

Δραστηριότητα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος