ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

"Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων ΑΧΑΪΑΣ"

Το πρόγραμμα "Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων της Αχαΐας" αποτελεί μία συντονισμένη προσπάθεια φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την κοινωνική ενσωμάτωση και την άρση των αποκλεισμών για:
- ανεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ
- Νέους επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών)

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων" για την απασχόληση ανέργων και νέων επαγγελματιών η οποία συστάθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Ειδικεύοντας, ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των ανέργων των παραπάνω πληθυσμιακών ομάδων, ώστε να αποκτήσουν βασικά εφόδια, δεξιότητες, γνώσεις, επαφές, ενημέρωση και πληροφόρηση για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων" απευθύνεται στις ίδιες τις τοπικές επιχειρήσεις ώστε να υποδεχτούν αυτή την προσπάθεια και να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση του Προγράμματος.